Maj 19

Zmianą wart i złożeniem wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, apelem poległych pod pomnikiem bitwy o Monte Cassino oraz uroczystością w Muzeum Wojska Polskiego stolica uczciła w piątek 68. rocznicę bitwy..

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem, ambasad krajów, skąd pochodzili żołnierze walczący w bitwie o Monte Cassino: Algierii, Australii, Austrii, Francji, Kanady, Maroka, Niemiec, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz weterani walk we Włoszech.

Wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyły delegacje MON i wojska, na czele z wiceministrem Marcinem Idzikiem oraz z pełniącym obowiązki kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Ciechanowskim, a także przedstawiciele ambasad.

Czytaj dalszą część wpisu »

Maj 18

Rozmowa Jana Bielatowicza z gen. Władysławem Andersem – na temat bitwy pod Monte Cassino

     Rozmowa z gen. Władysławem Andersem

Maj 13

13 maja b. r. obchodzimy 110 rocznicę urodzin rtm. Witolda Pileckiego. W tym dniu w wielu miastach Polski (również w Białymstoku) odbędą się Marsze Rotmistrza. Jest to akcja apolityczna, społeczna, pod nazwą „Przypomnijmy o Rotmistrzu”, zainicjowana w 2008 roku.
Najważniejsze cele akcji to:

  1. upowszechnienie „Raportu Witolda” z 1945 roku,
  2. lobbing na rzecz superprodukcji filmowej opowiadającej losy Ochotnika do Auschwitz,
  3. ustanowienie 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Szczegóły pod adresem: http://www.michaltyrpa.blogspot.com

Maj 12

W cieniu rocznicy śmierci marszałka Piłsudskiego ukrywa się rocznica śmierci gen. Władysława Andersa. Zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie i zgodnie z ostatnią wolą został pochowany na cmentarzu na Monte Cassino wśród swoich żołnierzy.

Urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu (Mazowsze). Jego rodzina wywodziła się z Inflant, rodzice byli protestantami. Szkoły ukończył w Warszawie, a mając 18 lat został powołany do armii carskiej – oficerskiej szkoły kawalerii rezerwy. Po odbyciu służby wojskowej ukończył w Rydze ukończył 6 semestrów politechniki. W roku 1920 za męstwo w wojnie polsko-bolszewickiej odebrał krzyż Virtuti Militari z rąk samego marszałka. W 1928 roku został dowódcą Kresowej Brygady Kawalerii.
W 1932 roku dowodził polskiej drużynie jeździeckiej, która na zawodach o Puchar Narodów w Nicei zajęła cztery czołowe miejsca.
W 1939 roku wraz z Armią Modlin zajął pozycję w rejonie Lidzbarka w celu osłony granicy z Prusami Wschodnimi. Podczas kampanii polskiej w 1939 r. wraz z Nowogródzką Brygadą Kawalerii walczył w rejonie Płocka i Warszawy, a od 12 września jako dowódca Grupy Operacyjnej Kawalerii wraz z pozostałymi oddziałami wycofywał się ku granicy rumuńskiej. Po 17 września jego oddział podjął walkę z wkraczającą armią sowiecką. W czasie tych walk został dwukrotnie ranny. 29 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Od lutego 1940 roku przebywał w więzieniu na Łubiance. Był nakłaniany do wstąpienia do armii czerwonej. Uwolniony z sowieckiego więzienia po traktacie Sikorski-Majski stanął na czele tworzonej polskiej armii. Po opuszczeniu ZSRR i znalezieniu się w Iranie sformułował II Korpus, który wziął udział w walkach o Monte Cassino.
Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Władze komunistyczne odebrały mu polskie obywatelstwo i stopień generalski. Dopiero po 1989 roku przywrócono mu pośmiertnie obywatelstwo polskie.
Angażował się aktywnie w działalność polityczną na emigracji, od roku 1949 pełnił funkcję przewodniczącego Skarbu Narodowego, a w 1954 roku został członkiem Rady Trzech.
Cześć jego pamięci!

czerwiec 24

Genialny film polskiego patrioty CrusadeNR, wracajmy do tego klipu i słów gen. Andersa, coś pięknego…

czerwiec 23

Generał Władysław Anders.

Błyskotliwy dowódca, kawaler orderu Virtuti Militari za zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca II Korpusu Polskiego oraz Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych – w 1914 roku służył w armii rosyjskiej.

Otrzymał najwyższe rosyjskie odznaczenie wojskowe – Krzyż Świętego Jerzego.

Po 17 września 1939 – ranny trafił do niewoli sowieckiej – uniknął jednak losu oficerów polskich zamordowanych w Lesie Katyńskim.

zapis rozmowy z prof. Januszem Tazbirem w radiowej dwójce z 20.12.2008r.

Maj 12

12 maja br. mija 40 rocznica śmierci gen. Andersa.

„…Nie każdemu wielkiemu z wodzów, generałów poeci piszą wiersze, a lud śpiewa pieśni, kiedy od nas już odszedł, gdy go już nie stało.

Anders umarł, a żyje w pieśni nieśmiertelny jak każdy wielki  z królów i wodzów naczelnych,
którzy nimi byli nie z tytułu –  a z czynu!…”

Doskonała okazja, aby kolejny raz przybliżyć życiorys tego Wielkiego Polaka. Wielka szkoda, że dzień 40 rocznicy śmierci generała nie stał się dniem nadania jego imienia szkole podstawowej nr 4 w Łomży… Ale cóż, „są priorytety”, jak mawia z ironią mój kolega. Mijają kolejne dni, miesiące, lata, wykruszają się świadkowie tamtych czasów, a my wciąż stoimy w miejscu… może tak zwyczajnie nie zasługujemy…

Zdjęcia z uroczystości rocznicowych w 2007 roku:

Czytaj dalszą część wpisu »

lt. 18

Każdy, komu droga jest pamięć o Rotmistrzu i Bohaterach zmagań z totalitaryzmem, i to nie tylko w skali jednej miejscowości, ale całego kontynentu, może poprzez drobny gest mieć swój udział w Sprawie. Podpisz petycję i poprzyj akcję społeczną „Przypomnijmy o Rotmistrzu”.

http://www.petycje.pl/4376

Prawdopodobnie najodważniejszy z ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.  Niestety postać rotmistrza Witolda Pileckiego (1901-1948) ciągle jeszcze nie znalazła godnego miejsca w historii Polski.

W stalinowskiej Polsce sąd skazał Pileckiego na śmierć. Pamięć o  człowieku, którego całe życie podporządkowane było jednemu celowi, walce o niepodległą Polskę, po dziś dzień nie znajduje należytego miejsca.

W podręcznikach szkolnych postać Pileckiego traktowana jest marginalnie. O bohaterskim rotmistrzu można przeczytać jedynie kilka gładkich zdań, z których niewiele wynika. Dziwna niemoc w kwestii poruszania tematów związanych z najnowszą historią Polski trwa od lat. Jest to tym bardziej zaskakujące, że życiorys Witolda Pileckiego to gotowy scenariusz na film sensacyjny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Warto więc, przypomnieć najważniejsze fakty z jego życia.

Czytaj dalszą część wpisu »

grudzień 16

Potęga internetu… film z uroczystości pogrzebowych gen. Władysława Andersa, niedługo minie okrągłe 40 lat…

listopad 30

Fragment przemówienia generała Władysława Andersa na Polskim Cmentarzu Wojennym Monte Cassino z 18 maja 1959 roku.

Dobre streszczenie historii!