marzec 11

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

,,GENERAŁ WŁADYSŁAW ANDERS – WIELKI POLAK XX WIEKU”

Edycja Czwarta

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży.
  2. Celem konkursu jest kultywowanie pamięci, popularyzowanie życia i czynów generała Władysława Andersa – żołnierza, polityka, patrioty – oraz w oparciu o jego wzorzec osobowościowy kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.
  3. Zakres chronologiczny i tematyczny II edycji Konkursu obejmuje lata życia generała Władysława Andersa (1892 – 1970) oraz najważniejsze fakty z dziejów II wojny światowej.
  4. Konkurs składa się z dwóch oddzielnych części:
  • Wiedza o życiu i czynach Władysława Andersa – test konkursowy dla uczniów klas IV-VI
  • Generał Władysław Anders w sztuce – technika plastyczna dowolna (rysunek, akwarela, obraz, plakat, grafika…; na papierze lub płótnie) – dla uczniów klas 0-III.
  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0-III i IV-VI szkół podstawowych.
  2. Konkurs wiedzy przeprowadzony jest w dwóch etapach:

I – szkolnym

II – międzyszkolnym

Czytaj dalszą część wpisu »