sierpień 4

Akt mianowania Bolesława Ejsmonta na stopień majora.