październik 13

Uroczystości z okazji Dnia Weterana z września 2013, w których brał udział kpt. Bolesław Ejsmont.

http://www.youtube.com/watch?v=LFZ3ujt9sOU