marzec 11

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

,,GENERAŁ WŁADYSŁAW ANDERS – WIELKI POLAK XX WIEKU”

Edycja Czwarta

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży.
 2. Celem konkursu jest kultywowanie pamięci, popularyzowanie życia i czynów generała Władysława Andersa – żołnierza, polityka, patrioty – oraz w oparciu o jego wzorzec osobowościowy kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.
 3. Zakres chronologiczny i tematyczny II edycji Konkursu obejmuje lata życia generała Władysława Andersa (1892 – 1970) oraz najważniejsze fakty z dziejów II wojny światowej.
 4. Konkurs składa się z dwóch oddzielnych części:
 • Wiedza o życiu i czynach Władysława Andersa – test konkursowy dla uczniów klas IV-VI
 • Generał Władysław Anders w sztuce – technika plastyczna dowolna (rysunek, akwarela, obraz, plakat, grafika…; na papierze lub płótnie) – dla uczniów klas 0-III.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0-III i IV-VI szkół podstawowych.
 2. Konkurs wiedzy przeprowadzony jest w dwóch etapach:

I – szkolnym

II – międzyszkolnym

Na każdym etapie uczniowie piszą test konkursowy.

 1. Etap szkolny konkursu organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi przekazuje się jako załącznik do Regulaminu.
 3. Szkolna komisja po sprawdzeniu wyników testu konkursowego deleguje 3 osobowy zespół uczniów do udziału w etapie międzyszkolnym.

Szkolna komisja nie weryfikuje prac plastycznych – wszystkie prace przesyła/dostarcza do organizatora konkursu.

10.  Etap szkolny konkursu wiedzy należy przeprowadzić dnia 09.04.2014r.

Prace plastyczne należy nadsyłać/ dostarczać do 09.05.2014r.

11.  Etap międzyszkolny odbędzie się dn. 22.05.2014r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży.

12.  Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy i konkursu plastycznego oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 22.05.2014r.

13.  Zgłoszenia proszę składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży lub pocztą elektroniczną pod adres: jadwiga-tomaszewska@wp.pl najpóźniej do 11.04. 2014r.

14.  Zgłoszenie do konkursu wiedzy powinno zawierać :

 • pełną nazwę szkoły podstawowej
 • imiona i nazwiska trzech uczniów klas IV-VI reprezentujących szkołę
 • imię i nazwisko opiekuna, z którym uczniowie przybędą na konkurs.

15.  Każda praca plastyczna powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą:

 • imię i nazwisko autora pracy
 • imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana

Bliższe informacje na stronie internetowej szkoły w dziale koła historycznego:

www.sp4lomza.pl

lub na stronie wspierającej www.patronanders.pl

 PATRONAT

 

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA

 Bibliografia na Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Generał Władysław Anders – Wielki Polak XX wieku”

 • Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek, Wydawnictwo Pointa.
 • Władysław Anders , Bez ostatniego rozdziału, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 • Maryna Miklaszewska, Wojtek z Armii Andersa. Oparta na faktach opowieść o niedźwiedziu maskotce żołnierzy II Korpusu Polskiego, który przebył z polskimi żołnierzami cały szlak bojowy od Persji poprzez Italię aż do czasu powojennej demobilizacji w Wielkiej Brytanii. Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2007r.
 • Anna Anders –Nowakowska , Moj Ojciec Generał Anders. Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2007r.
 • Krzysztof Szmagier, General Anders i żołnierze. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993r.
 • Juliusz Englert, Krzysztof Barbarski, General Anders, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, 1989r.
 • Melchior Wańkowicz, Monte Cassino, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990r.
 • Marian Hemar, Generał Anders. Życie i chwała, Wydawnictwo LTW, 2008r

Zostaw komentarz

Uwaga: Komentarze są moderowane, przez co Twój komentarz może nie wyświetlać się od razu. Nie ma potrzeby kilkukrotnego wysyłania komentarz.