Sie 25

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się 29 sierpnia 2011 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży /II piętro/, przy ul. Stary Rynek 14.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji;

a)    Protokołu nr 9/11

b)    Protokołu nr 10/11

c)    Protokołu nr 11/11

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łomży na rok 2011 /druk nr 156, 156A/

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży /druk nr 135, 135A/

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych /druk nr 148, 148A/

5.    Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012,  zaawansowanie prac remontowych /druk nr 155, 155/1/

6.    Sprawy różne.

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury

Janusz Mieczkowski

Zostaw komentarz

Uwaga: Komentarze są moderowane, przez co Twój komentarz może nie wyświetlać się od razu. Nie ma potrzeby kilkukrotnego wysyłania komentarz.